P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
Změna tlaku vzduchu při konstantním objemu
Materiál
(T 1.7)
1 stojanová kolejnice
2 stojanové tyčky 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 10 cm
1 stojanová tyčka 50 cm
3 držáky
1 kruhový držák
1 sada kroužků (velký, malý)
1 tepelná ochranná sítka
1 kalorimetr (Joule)
1 Erlenmayerova baňka 100 ml – kónická
1 skleněná trubička 80X8 mm
2 trubičky z umělé hmoty 200x8 mm
1 gumová zátka 18/25 s 1 otvorem
1 hadička z PVC 25 cm
1 hadička z PVC 45 cm
1 teploměr -10°C ... 110°C
1 barevný prášek – červený
1 kontrolní tužka
kahan, zápalky, voda, hadřík
doporučuje se svinovací metr
Budeme určovat zvýšení tlaku při ohřátí o 1 stupeň Celsia, když objem plynu zůstane konstantní.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanovou tyčku 25 cm protáhneme příčným otvorem v
kolejnici. Tuto tyčku upevníme pomocí rýhovaného šroubu. Na oba konce tyčky se nasadí
kloboučky z umělé hmoty. Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký stojanový
kroužek se připevní pomocí držáku na tyčku 50 cm. Ponese tepelnou ochrannou síťku.
Z obou trubiček z umělé hmoty a kratší hadičky se vytvoří manometr a upne se v příslušné výšce
pomocí kruhové objímky. Do trubičky manometru se nalije voda smíchaná s barevným práškem
tak, aby dosahovala k horním okrajům nasazené hadičky. Použijeme nádobku kalorimetru bez
vnitřní vložky. Naplní se vodou tolik, aby baňka mohla být celá ponořena. Na hrdlo baňky se
nasadí malý stojanový kroužek, aby se baňka nemohla převrhnout.
Změříme teplotu vody: T
1
= ……………….. °C.
Do otvoru gumové zátky zasuneme skleněnou trubičku. Baňka ponořená do vody se s ní pevně
zazátkuje. Pak se baňka spojí delší hadičkou z PVC (délky 45 cm) s manometrem. Stav vody v
manometru se poznačí kontrolní tužkou.
Pokus:
Kalorimetr (bez vnitřní nádoby) ohříváme kahanem. Teplota se zvýší asi o 4 stupně
(kahan necháme hořet max. 1 minutu). Protože k přenosu tepla je potřeba trochu času, stoupá
teplota i po uzavření kahanu.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...39
Powered by FlippingBook