P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
Zamícháme a nyní změříme opět teplotu : T
2
= …………………… °C
Manometr ukazuje zvýšení tlaku. Abychom však mohli měřit při stejném objemu, nezvedáme
hadičkou uzavřenou trubičku manometru, aby se obnovil původní objem plynu (kapalina
manometru v uzavřené trubici dosáhne opět poznačené výšky). Výškový rozdíl mezi oběma
vodními sloupci v trubičkách manometru se změří (měřit měřidlem směrem od stolu).
Výškový rozdíl činí ………………….. cm
Nyní vydělíme výškový rozdíl zvýšením teploty a získáme výškový rozdíl pro stupeň Celsia.
Protože 1 cm vodního sloupce odpovídá tlaku přibližně 1 milibar (1 mbar), můžeme uvést v mbar
zvýšení tlaku ohřátím.
Závěr:
Zvýšení tlaku ohřátím činí u vzduchu několik mbar na °C.
Poznámka:
Zvýšení tlaku činí přibližně 4 mbar na °C. Je-li hodnota, kterou jsme v tomto pokusu
naměřili podstatně odchylná, souvisí to mezi jiným s tím, že teplota uvnitř baňky nepřevzala
dostatečně rychle tepelnou hodnotu vody.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...39
Powered by FlippingBook