P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
Vedení tepla
Materiál
(T 1.8)
1 stojanová kolejnice 30 cm
2 stojanové tyčky 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku
2 držáky
1 hliníková trubka pro tepelnou
roztažnost
1 železná trubka pro tepelnou
roztažnost
1 vosk
kahan, zápalky, papír pro podložení a
očištění tyček
Různé látky vedou teplo rozdílným způsobem (např. papír a kov). Také dva různé kovy vykazují
rozdíl ve vedení tepla.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka se protáhne příčným otvorem v kolejnici. Tyčka
se upevní rýhovaným šroubem a na oba její konce se nasadí kloboučky z umělé hmoty. Stojanová
tyčka 50 cm se upne svisle na jedné straně do kolejnice. Druhá stojanová tyčka 25 cm se upne na
opačné straně. Položíme na stůl papír, abychom ho neznečistili. Pak vytvarujeme šest malých
kuliček z vosku (teplem rukou lze vosk formovat). Na hliníkovou a na železnou trubku přilepíme
vždy po třech voskových kuličkách. První kulička má být od konce vzdálena asi 5 cm, od sebe mají
být kuličky vzdáleny asi 3 cm.
Upneme obě trubky pomocí držáků asi doprostřed stojanu tak, aby se jejich konce vzájemně
dotýkaly. Pod toto styčné místo umístíme stojan.
Pokus:
Zahříváme styčné místo obou kovových trubek. Přitom pozorujeme a značíme si, v jakém
pořadí odpadly voskové kuličky v důsledku ohřátí. Poté, co odpadla čtvrtá vosková kulička, měl by
být „závod ve vedení tepla“ rozhodnut. Voskové kuličky spadnou z hliníkové tyčky dolů nejdříve.
Závěr:
Hliník je lepší tepelný vodič než železo.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...39
Powered by FlippingBook