P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
Proudění tepla
Materiál
(T 1.9)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50cm
1 držák
1 jehlice zalomená do pravého
úhlu
1 spirála pro proudění
1 nůžky, kahan
1 přítlačný knoflík, zápalky
Tepelný zářič s ventilátorem ohřívá rychle vzduch v místnosti, protože vzduch proudí a dopravuje
teplo sebou. Jakým směrem proudí ohřátý vzduch?
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem kolejnice a
upevní pomocí rýhovaného šroubu. Na oba její konce se nasadí kloboučky z umělé hmoty.
Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Na stojanovou tyčku 50 cm přišroubujeme
držák s upevněnou jehlicí ve výšce minimálně 30 cm. Spirálu pro proudění vystřihneme nejdříve
po vnějším kruhu. Pak stříháme podél spirálové linie, takže vznikne papírová spirála. Spirála se
nasadí na špici jehlice (spirála lépe sedí, když se nejdříve do středu dá přítlačný knoflík).
Pokus:
Zapálíme kahan a seřídíme ho na malý plamen. Kahan postavíme pod zalomenou jehlici.
Pozor:
Odstup plamene od papírově spirály musí být velký, aby nezačala hořet!
Spirála se začne otáčet.
Závěr:
Otáčení spirály ukazuje, že se vzduch ohřátý tepelným zdrojem pohybuje nahoru. Ohřátý
vzduch stoupá vzhůru.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...39
Powered by FlippingBook