P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
Tepelné záření
Materiál
(T 1.10)
1 stojanová kolejnice 30 cm
2 stojanové tyčky 25 cm
1 stojanová tyčka 10 cm
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku
3 držáky
1 těleso pro tepelné záření (2 ks),
2 čepy pro uložení tělesa
1 teploměr -10°C ... 110°C
1 teploměr bez stupnice (z pokusu 1.2.)
kahan, zápalky, voda
Když nás zahřívá sluneční svit, nepřijímáme tepelnou energii ani vedením tepla ani prouděním
tepla. Existuje ještě třetí druh šíření tepla.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem v kolejnici
a pomocí rýhovaného šroubu se upevní. Na její oba konce se nasadí kloboučky z umělé hmoty.
Druhá stojanová tyčka 25 cm se upne svisle do kolejnice. Na tuto tyčku se připevní pomocí držáku
pod úhlem 900 tyčka dlouhá 10cm.
Obě tělesa pro tepelné záření se nasadí do čepů a za tyto se upnou do držáků. Oba držáky se
nasadí na tyčku 10 cm, pokud možno blízko vedle sebe. Do obou těles se dá pár kapek vody (ke
zlepšení toku tepla). Do jednoho tělesa se zasune teploměr se stupnicí a druhého teploměr bez
stupnice, který byl ocejchován v pokusu T 1.2. Obě počáteční teploty se poznačí.
Pokus:
Zapálíme kahan. Po 2 minutách odečteme na teploměrech teplotu.
Teplota v °C po
0 min
2 min
4 min
6 min
světlé těleso
……………. …………… ……………. ………………
tmavé těleso
……………. …………… ……………. ………………
Teploměr ve světlém tělese ukazuje nepatrnější vzestup teploty než teploměr ve tmavém tělese.
Závěr:
Světlé, lesklé plochy absorbují méně tepelného záření, než tmavé, matné plochy.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...39
Powered by FlippingBook