P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
Tepelná izolace
Materiál
(T 1.11)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada stojanových kroužků (velký, střední)
1 síťka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 teploměr -10°C ... 110°C
1 teploměr bez stupnice (z pokusu 1.2.)
1 kalorimetr
kahan, zápalky, hadřík, voda
Šetřit energií znamená také nenechat teplo z vytápěného prostoru unikat. Pokus má ukázat příklad
dobré a špatné tepelné izolace.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem v kolejnici.
Tyčka se upevní pomocí rýhovaného šroubu. Na oba konce tyčky se nasadí kloboučky z umělé
hmoty. Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Na ni se připevní velký stojanový
kroužek. Ponese sítku. Na sítku se postaví kádinka, kterou drží střední kroužek. Kalorimetr se
použije bez víka, hliníková nádoba se vyjme ven.
Pokus:
Ohřejeme asi 200 ml vody na 80°C. Potom zavřeme kahan. Pomocí stojanového kroužku
sundáme kádinku a opatrně nalijeme 100 ml vody do styroporové vložky kalorimetru a 100 ml do
hliníkové nádoby. Do jedné nádoby dáme teploměr se stupnicí a do druhé teploměr bez stupnice,
který byl již ocejchován v pokusu 1.2. Zaznamenáme si počáteční teploty. Srovnáváme nyní
ochlazování vody v hliníkové nádobě a v kalorimetru. K tornu měříme na začátku a pak po dvou
minutách teplotu vody. Naměřené hodnoty zaneseme do tabulky.
Teplota v °C po
0 min
2 min
4 min
6 min
Hliníková nádoba ……………. …………… ……………. ………………
Kalorimetr
……………. …………… ……………. ………………
Hliníková nádoba je příklad pro špatnou tepelnou izolaci, kalorimetr pro dobrou izolaci.
Závěr:
Při dobré tepelné izolaci uniká teplo jen pomalu. Styropor je materiál vhodný pro tepelnou
izolaci.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...39
Powered by FlippingBook