P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o.
19
Teplota smíšených kapalin
Materiál
(T 2.1)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada stojanových kroužků (velký, malý)
1 síťka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 Erlenmayerova baňka (kónické hrdlo)
1 odměrný válec z umělé hmoty 100 ml,
1 teploměr -10°C ... 110°C
1 kalorimetr
kahan, zápalky, hadřík, voda
Jakou teplotu bude mít směs horké a studené vody? Smísíme nejdříve stejná množství horké a
studené vody. V druhém pokusu smísíme horkou vodu s dvojnásobným množstvím studené vody.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanovou tyčku 25 cm protáhneme příčným otvorem v kolejnici
a upevníme rýhovaným šroubem. Na oba konce tyčky nasadíme kloboučky z umělé hmoty.
Stojanová tyčka 50 cm se upevní svisle do kolejnice. Velký stojanový kroužek se upevní pomocí
držáku na tyčku 50 cm. Ponese tepelnou ochrannou síťku.
1. pokus:
Pomocí odměrného válce odměříme 50 ml vody a ohřejeme ji v Erlenmayerově baňce.
Před převrácením ji zajišťuje malý stojanový kroužek. Zatímco se voda ohřívá, nalijeme do
kalorimetru z odměrného válce 50 ml studené vody. Velký otvor v průhledném víku kalorimetru
uzavřeme víčkem z umělé hmoty. Změříme teplotu vody v kalorimetru.
Jakmile se voda v baňce ohřála na 70°C, zastavíme kahan. Změříme teplotu. Potom nalijeme 50
ml horké vody do studené vody v kalorimetru (baňku držíme hadříkem). Kalorimetr zavřeme
průhledným víkem, gumovou zátkou zavedeme teploměr a mícháme pomocí míchačky (nahoru a
dolů!). Pak odečteme teplotu vodní lázně.
studená voda
horká voda
vodní lázeň
50ml
50ml
100 ml
Teplota v °C
……………
……………
……………
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...39
Powered by FlippingBook