P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o.
20
2. pokus:
Ohřejeme nyní 40 ml vody (odměřeno odměrným válcem) v baňce na asi 70°C. Během
toho nalijeme do kalorimetru 80 ml studené vody (odměřeno odměrným válcem!) a změříme
teplotu vody. Když voda v baňce dosáhla teploty 70°C, zhasneme kahan a změříme teplotu vody.
Pak nalijeme horkou vodu do studené vody v kalorimetru. Po promíchání opět změříme teplotu
vodní lázně.
studená voda
horká voda
vodní lázeň
80ml
40ml
120ml
Teplota v °C
………………
……………
…………….
Závěr:
Smísením horké a studené vody se dosáhne střední hodnoty obou teplot jen při stejných
množstvích vody.
Poznámka:
Pro smísení dvou množství vody o rozdílné teplotě platí :
m
1
.T
1
+ m
2
.T
2
= (m
1
+ m
2
).T
rn
1
, m
2
…………………
hmotnost obou množství
T
1
, T
2
…………………
výchozí teploty
T
…………………
teplota vodní lázně
Pro různé látky o hmotnostech m
1
a m
2
se specifickými (měrnými) teply c
1
a c
2
platí :
m
1
.c
1
.T
1
+ m
2
.c
2
.T
2
= (m
1
.c
1
+ m
2
.c
2
). T
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...39
Powered by FlippingBook