P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
Měrná tepelná kapacita vody
Materiál
(T 2.2)
1 odměrný válec z umělé hmoty 100 ml
1 kalorimetr s topnou spirálou
1 teploměr -10° ... 110°C
2 měřicí přístroje
5 spojovacích vedení
1 zdroj proudu
voda
doporučují se 1 stopky
Mají-Ii se vypočítat náklady např. pro koupelovou lázeň, musí se vědět, kolik je zapotřebí energie
k ohřátí 1 kg vody o 1°C.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Nalijeme do kalorimetru 100 ml vody (odměřit odměrným
válcem). Topná spirála se zasune do kalorimetru a napojí se na 9 V střídavé napětí. Zdroj proudu
zůstane ještě vypnutý. Abychom mohli měřit proud, zapojíme do řady s topnou spirálou ampérmetr
(měřicí rozsah 10 A). Příslušné napětí se bude měřit pomocí voltmetru na připojeních topné
spirály. Víkem se do kalorimetru zastrčí teploměr. Změříme teplotu vody v kalorimetru a
zaznamenáme si ji.
Pokus:
Zapneme zdroj proudu a poznačíme si čas (spustit stopky nebo odečíst čas z hodinek).
Změříme intenzitu proudu a napětí a poznamenáme. Ohříváme přesně 200 sekund. Pak zdroj
proudu vypneme, zamícháme vodou v kalorimetru (nahoru a dolů míchačkou) a odečteme teplotu
vody.
Vyhodnocení:
El. energie =
napětí x
intenzita proudu x čas
(jouly)
(volty)
(ampéry)
(sekundy)
W
=
U
.
l
.
t
Hmotnost vody
m = 0,1 kg
Čas
t = 200 s
Intenzita proudu I = …………….. A
Napětí
U = …………… V
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...39
Powered by FlippingBook