P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o.
22
El. energie
W = …………….. J
Počáteční teplota T
1
= …………….. °C
Konečná teplota T
2
= …………….. °C
Zvýšení teploty:
…………….. °C
Dodaná energie: …………….. J
Nyní známe energii, která je potřebná pro určité zvýšení teploty 0,1 kg vody. Z toho se dá lehce
vypočítat energie, která je potřebná pro ohřátí 0,1 kg vody o 1 °C.
Potřebná energie : ……………….. J
K ohřátí 1 kg vody o 1 °C je potřeba desetkrát více energie, tedy …………….. J.
V učebnici je pro měrnou tepelnou kapacitu uvedena hodnota 4186 J/kg°C .
U tohoto pokusu existují četné zdroje chyb. Uvažujme, jakým směrem působí.
Závěr:
Měrná tepelná kapacita vody je množství tepla (energie), které je zapotřebí, aby se ohřál 1
kg vody o 1°C.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...39
Powered by FlippingBook