P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
Měrná tepelná kapacita pevných látek
Materiál
(T 2.3)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada kroužků (velký, střední)
1 sítka
1 vysoká kádinka na 250 ml
1 odměrný válec z umělé hmoty 100 ml
1 kalorimetr
1 teploměr -10°C ... 110°C
1 kvádr hliníku
1 kvádr železa, malý
1 nůžky
šňůra, kahan, zápalky
hadřík, voda
Odevzdají stejné hmotnosti při stejném ochlazení stejné množství tepla? Budeme srovnávat
odevzdávání tepla železa a hliníku.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka dlouhá 25 cm se protáhne příčným otvorem v
kolejnici a upevní se rýhovaným šroubem. Na její oba konce se nasadí kloboučky. Stojanová tyčka
50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký kroužek se připevní držákem na stojanovou tyčku 50 cm.
Ponese síťku, na které bude stát kádinka.
Oba kvádry mají stejnou hmotnost. Ke každému kvádru se přiváže kousek šňůrky. Tělesa se dají
do kádinky a zalijí vodou. Konce šňůrek musí viset přes okraj kádinky. Pozor! Konce šňůrek se
nesmí dostat do blízkosti plamene kahanu! Voda se zahřeje na 80°C. Pak se kahan zhasne.
Pomocí teploměru promícháme vodu a pak změříme teplotu. Do kalorimetru nalijeme 100 ml
studené vody (odměřit odměrným válcem) a určíme teplotu vody.
Pokus:
Hliníkový kvádr z kádinky přemístíme do kalorimetru. Po 40 sekundách ho vytáhneme.
Vodu zamícháme míchačkou (pohybujeme jí nahoru a dolů) a zjistíme zvýšení teploty. Pak dáme
do kalorimetru železný kvádr. Opět ho odstraníme po 40 sekundách, promícháme vodu a změříme
její teplotu.
Výsledek:
teplota studené vody
………………… °C
zvýšení teploty hliníkovým kvádrem
………………… °C
zvýšení teploty železným kvádrem
………………… °C
Protože zvýšení teploty železným kvádrem je dvakrát tak velké, mohl dvakrát tolik tepla přijmout a
pak zase odevzdat. Množství tepla, které může látka přijmout, závisí od její měrné tepelné
kapacity.
Poznatek:
Měrná tepelná kapacita hliníku je dvakrát tak velká než u železa.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...39
Powered by FlippingBook