P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 26

© 2013 Didaktik s. r. o.
24
Výpočet měrné tepelné kapacity pevných látek
Materiál
(T 2.3.1)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada kroužků (velký, střední)
1 síťka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 odměrný válec z umělé hmoty 100ml
1 teploměr -10°C…110°C
1 kvádr hliníku
1 kvádr železa
1 kalorimetr
1 nůžky
1 šňůra
kahan, váhy potřebné jako doplněk,
zápalky, hadřík, voda.
Chceme vypočítat měrnou tepelnou kapacitu železa a hliníku.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem v kolejnici a upevní
se rýhovaným šroubem. Na její oba konce se nasadí kloboučky z umělé hmoty. Stojanová tyčka
50 cm se upevní svisle do kolejnice. Velký kroužek se připevní držákem na tuto tyčku. Ponese
tepelnou ochrannou síťku, na které bude stát kádinka.
Oba kvádry mají stejnou hmotnost. Na oba kvádry se přiváže kousek šňůrky. Obě tělesa se dají do
kádinky a zalijí vodou. Konce obou šňůrek musí viset přes okraj kádinky. Pozor! Konce šňůrek se
nesmí dostat do blízkosti plamene kahanu! Voda se ohřeje asi na 80°C. Potom se kahan zhasne.
Pomocí
teploměru
promícháme
vodu
a
pak
změříme
její
teplotu.
Do kalorimetru nalijeme 100 ml studené vody (odměřit odměrným válcem!) a určíme teplotu této
vody.
Pokus:
Železný kvádr dáme z kádinky do kalorimetru. Po 2 minutách se kvádr vyndá. Voda se
promíchá pomocí míchačky (pohybovat nahoru a dolů) a zjistí se teplota.
Výsledek:
Teplota T
1
studené vody
……………… °C
Hmotnost studené vody
0,1 kg
Teplota T
2
železného kvádru
……………… °C
Hmotnost m ohřátého tělesa
……………... kg
Smíšená teplota
……………... °C
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...39
Powered by FlippingBook