P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
Z rovnice pro teplotu smíšení u rozdílných látek a tím i rozdílných měrných tepelných kapacit se
obdrží měrná tepelná kapacita železa relativně k vodě (měrná tepelná kapacita 1).
)TT.(m
)TT.(1,0
c
2
1
c = ………………….
Měrná tepelná kapacita vody
: 4,87 kJ/kg°C
Měrná tepelná kapacita železa : ………………
Opakujeme pokus s hliníkovým kvádrem a určíme tak měrnou kapacitu hliníku.
)TT.(m
)TT.(1,0
c
2
1
c = ………………….
Měrná tepelná kapacita vody
: 4,87 kJ/kg°C
Měrná tepelná kapacita hliníku : ………………
Závěr:
Měrná tepelná kapacita železa je asi devítina měrné tepelné kapacity vody, měrná tepelná
kapacita hliníku je asi dvakrát tak velká, jako u železa.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...39
Powered by FlippingBook