P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 28

© 2013 Didaktik s. r. o.
26
Teplota tání
Materiál
(T 2.4)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojan. tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm,
2 držáky
1 sada kroužků (velký, malý)
1 kruhový držák
1 síťka
1 kádinka 250 ml (vysoká)
1 zkumavka 160/16
1 teploměr -10°C…110°C
1 držák pro siloměr
1 thiosíran sodný 200 g
1 kahan
zápalky, voda
Chceme určit teplotu tání (tavení) pevné látky.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanovou tyčku dlouhou 25 cm protáhneme příčným otvorem v
kolejnici a upevníme pomocí rýhovaného šroubu. Na oba její konce nasadíme kloboučky z umělé
hmoty. Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký kroužek připevníme pomocí
držáku na tyčku stojanu. Ponese síťku.
Zkumavka se naplní do jedné třetiny thiosíranem sodným. Kádinku naplníme zhruba do poloviny
vodou a vložíme do ní zkumavku, která je upnuta v držáku pro siloměr. Držák pro siloměr je
uchycen kruhovým držákem, který je nasunutý na tyčku stojanu. Teploměr se vloží do zkumavky.
Kádinka stojí na síťce a je přidržována středním kroužkem. Pod síťkou je kahan.
Pokus:
Ohříváme vodu kahanem a sledujeme teplotu ve zkumavce. Když teploměr ukazuje
teplotu 40°C, začíná se thiosíran sodný po okraji zkumavky, kde je teplota trochu vyšší, tavit.
Teplota nevystoupí výše než na 48 °C. To je bod tání thiosíranu sodného. Přiváděné teplo se
spotřebovává jen k tavení. Teprve až se thiosíran sodný úplně všechen roztaví, začne teplota opět
stoupat.
Závěr:
Při dosažení bodu tání se pevná látka stává kapalnou. Dále přiváděné teplo se
spotřebovává na zkapalnění, takže teplota během tavení zůstává konstantní.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...39
Powered by FlippingBook