P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
Skupenské teplo tání
Materiál
(T 2.4.1)
1 vysoká kádinka 250 ml
1 odměrný válec z umělé hmoty, 100 ml
1 teploměr -10°C...110°C
1 kalorimetr
hadřík,
voda, kostky ledu
váhy potřebné jako doplněk
Přechod ze skupenství pevného do kapalného vyžaduje přívod energie. Chceme zjistit energii,
která je potřebná k tomu, aby se 1 kg ledu 0°C přeměnil v 1 kg vody o teplotě 0°C.
Příprava:
Teploměr se víkem prostrčí do kalorimetru. Potřebujeme přesné váhy. Nejdříve zjistíme
hmotnost kalorimetru i s víkem a teploměrem. Pak nalijeme do kalorimetru přesně 100 ml vody
(odměřit odměrným válcem!), kalorimetr uzavřeme a znovu zvážíme. Odečteme teplotu vody. V
kádince jsou na malé kousky rozdrcené, tající ledové kostky. Jejich teplota je 0°C.
Pokus:
Šátkem osušíme kousky ledu a dáme jich plnou hrst do kalorimetru (asi 30g). Pak
kalorimetr opět uzavřeme. Led začne tát teplem, které mu předala voda. Přitom se voda ochlazuje.
Během tání zjistíme hmotnost vody s ledovými kousky. Tímto způsobem určíme hmotnost
přidaného ledu. Vyčkáme, až se led rozpustí úplně (čas od času kalorimetr odkryjeme a podíváme
se). Potom zamícháme (míchačkou nahoru a dolů) a změříme teplotu. Výsledky pokusu shrneme
do tabulky.
Měření:
hmotnost kalorimetru
……………….. g
hmotnost kalorimetru s vodou
……………….. g
Výpočet:
hmotnost naplněné vody
……………….. g
Měření :
teplota vody v kalorimetru
……………….. °C
hmotnost kalorimetru s ledem
……………….. g
Výpočet:
hmotnost ledu
……………….. g
Měření :
teplota vody po roztátí
……………….. °C
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,...39
Powered by FlippingBook