P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
Chladící směs
Materiál
(T 2.5)
1 vysoká kádinka 250 ml
1 teploměr -10°C ... 110°C,
rozdrcené kostky ledu, kuchyňská sůl.
Chceme si ukázat, proč v zimě na ulicích posypové prostředky, jako např. sůl, rozpouští led.
Příprava:
Kádinku naplníme asi do jedné třetiny kostkami ledu. Teploměr postavíme do kádinky
tak, aby kulička s kapalinou byla obklopena ledem. Ukazuje 0°C. To je teplota tání ledu.
Pokus:
Přidáme k ledu trochu soli a pozorujeme rtuť teploměru. Teplota klesne pod 0°C. Bod tání
solné směsi je tedy nižší. Důvodem toho je, že se sůl rozpustila ve vodě. K tomuto procesu
rozpouštění je zapotřebí teplo, které bylo ledu odebráno.
Závěr:
Bod tání směsi ledu a kuchyňské soli leží pod 0°C.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39
Powered by FlippingBook