P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
Skupenské teplo tuhnutí
Materiál
(T 2.6)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada stojanových kroužků (velký, malý)
1 vysoká kádinka 250 ml
1 sítka
1 Erlenmayerova baňka 100 ml s kónickým
hrdlem
1 zkumavka 160/16
1 teploměr -10°C ... 110°C
1 držák pro siloměr
1 kruhový držák
1 thiosíran sodný 200 g
kahan, voda, hadřík, zápalky
Chceme pozorovat odevzdávání tepla při tuhnutí kapalného tělesa. Toto se může podařit jen u
procesu tuhnutí, který probíhá rychle.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem kolejnice a
upevní rýhovaným šroubem. Na její oba konce se nasadí kloboučky z umělé hmoty. Stojanová
tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Na tuto tyčku se připevní držákem velký stojanový
kroužek. Ponese sítku, Nejdříve musíme thiosíran sodný roztavit a pak nechat pomalu ochladit.
Zkumavka se naplní asi do jedné třetiny thiosíranem sodným. Do poloviny kádinky nalijeme vodu a
dáme do ní zkumavku, která je upnuta v držáku pro siloměr. Tento držák je upevněn v kruhovém
držáku, který je nasunutý na stojanovou tyčku (o délce 50 cm). Do zkumavky se postaví teploměr.
Kádinka se postaví na tepelnou ochrannou síťku a zajistí se středním kroužkem. Pod síťkou je
kahan. Voda se ohřívá tak dlouho, až se thiosíran sodný roztaví. Potom se kahan zhasne.
Zkumavka se pomocí držáku vyjme z kádinky a kádinka se odstraní.
Pokus:
Necháme tekutý thiosíran sodný ochlazovat a pozorujeme přitom teploměr. Když už
teplota klesla na 35°C (kapalina však ještě neztuhla, ačkoliv bylo bodu tuhnutí 48°C dosaženo již
dávno), dáme do taveniny několik krystalů thiosíranu sodného. Nyní tuhne tavenina rychleji.
Teploměr stoupá, protože při tuhnutí je teplo odevzdáváno. Teplota tuhnutí odpovídá teplotě tání.
Když uchopíme zkumavku na spodu rukou, můžeme oteplení také cítit.
Závěr:
Při tuhnutí kapaliny se teplo uvolňuje. Je to stejné množství tepla, které musí být dodáno
pro roztavení.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39
Powered by FlippingBook