P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 33

© 2013 Didaktik s. r. o.
31
Teplota varu
Materiál
(T 2.7)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada stojanových kroužku (velký, střední)
1 síťka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 teploměr -10°C ... 110°C
kahan, kuchyňská sůl, voda, zápalky,
hadřík
Chceme srovnat bod varu vody s bodem varu solného roztoku.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem v kolejnici a upevní
se šroubem s rýhovanou hlavou. Na oba konce této tyčky se nasadí kloboučky. Stojanová tyčka
25 cm se upne svisle do kolejnice. Velký stojanový kroužek se připevní pomocí držáku na tyčku 50
cm. Ponese sítku. Do kádinky nalijeme asi 100 ml vody a postavíme na sítku. Kolem kádinky se
připevní střední kroužek. Do kádinky se dá teploměr.
1. pokus:
Ohříváme kahanem vodu na bod varu a pozorujeme přitom teplotu na teploměru.
Jakmile je bodu varu dosaženo, už teploměr dále nestoupá. Přiváděné teplo se spotřebovává k
vypařování vody (teplo vypařování).
2. pokus:
Kuchyňskou sůl vhodíme do vařící vody a pozorujeme dále teploměr. Jakou teplotu
naměříme?
Poznatek:
Bod varu vody (při normálním tlaku) je 100°C. Bod varu solného roztoku je vyšší než
bod varu vody.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39
Powered by FlippingBook