P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
Skupenské teplo vypařování
Materiál
(T 2.7.1)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada stojanových kroužků (velký, střední)
1 tepelná sítka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 teploměr -10°C ... 110°C
kahan, kuchyňská sůl, voda, zápalky,
hadřík, váha, stopky
Chceme zjistit energii, která je potřeba k vypaření 1 kg vody.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne otvorem v kolejnici a upevní
rýhovaným šroubem. Na její oba konce se nasadí kloboučky‘ z umělé hmoty. Stojanová tyčka 50
cm se upne svisle do kolejnice, na ni se navlékne velký kroužek a držákem připevní. Bude nést
tepelnou síťku.
Určíme hmotnost prázdné kádinky, pak do ní nalijeme asi 100 ml vody. Nyní zvážíme kádinku s
vodou a obdržíme hmotnost vody, kterou jsme do ní nalili. Postavíme kádinku na síťku, zajistíme ji
kolem dokola středním kroužkem. Do kádinky postavíme teploměr a změříme teplotu vody.
Pokus:
Zapálíme kahan a seřídíme ho na střední plamen. Zároveň spustíme stopky. Plamen
nesmí být změněn, aby zahřívání probíhalo stejnoměrně. Ohříváme vodu až k bodu varu a přitom
každé 2 minuty odečítáme teplotu vody. Jakmile je bodu varu dosaženo, odstraníme teploměr a
poznačíme si čas. Vodu necháme ještě přesně 4 minuty vypařovat a pak zhasneme kahan.
Potom, co se voda trochu ochladí, určíme pomocí váhy hmotnost zbylé vody. Vyhodnocení pokusu
je rozděleno do dvou oddílů.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39
Powered by FlippingBook