P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
1. Zjištění energie dodané kahanem za sekundu:
Zjišťujeme ohřátí vody za 4 minuty (240 s).
Zvýšení teploty ∆T: ……………… °C
Pro ohřívací výkon kahanu platí:
t
T.c.m
P
m
hmotnost vody
t
doba trvání (240 s)
c
měrná tepelná kapacita vody
2. Zjištění tepla vypařování:
Z doby trvání vypařování (4 min = 240 s) a ohřívacího výkonu P kahanu vyplývá celková energie
potřebná k vypařování:
W = P.t
Hmotnost odpařené vody: m
v
= ………… g
Z hmotnosti vypařené vody lze vypočítat potřebnou energii k vypaření 1 g popř. 1 kg, měrné teplo
vypařování q
v
.
t
W
q
v
=
…………… J/kg
Výsledek:
Teplo vypařování vody je ……………. MJ/kg.
V učebnici je uvedena hodnota měrného tepla vypařování vody 2,26 MJ/kg.
Závěr: K vypaření 1 kg vody je potřeba energie 2,26 MJ.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39
Powered by FlippingBook