P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 36

© 2013 Didaktik s. r. o.
34
Destilace
Materiál
(T 2.8)
1 stojanová kolejnice 30 cm
2 stojanové tyčky 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm, 3 držáky
1 kruhový držák
1 sada kroužků
1 síťka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 zkumavka 160/16
1 Erlenmayerova baňka 100 ml s kónickým
hrdlem
1 odměrný válec 100 ml z umělé hmoty
1 gumová zátka 18/25 s otvorem
1 skleněná trubička 80x8 mm
1 trubička z umělé hmoty 200x8mm
1 hadička 45 cm z PVC
1 barevný prášek – červený
kahan, zápalky, hadřík, voda
Chceme vyzkoušet, zda-Ji je možné ze zabarvené vody udělat vodu opět bezbarvou.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanovou tyčku 25 cm protáhneme příčným otvorem v kolejnici
a upevníme pomocí rýhovaného šroubu. Na oba konce této tyčky nasadíme kloboučky z umělé
hmoty. Stojanová kolejnice 50 cm se upne svisle do kolejnice. Na tuto tyčku se nasadí velký
kroužek a připevní pomocí držáku. Ponese síťku.
Do baňky nalijeme trochu vody smíchané s barevným práškem (asi do výšky 2 cm). Krátkou
skleněnou trubičku protáhneme otvorem v gumové zátce. Touto zátkou uzavřeme baňku a
postavíme na síťku. Kolem hrdla baňky se položí malý kroužek a připevní. Trubička z umělé hmoty
se postaví do zkumavky, Zkumavka se postaví do kádinky, která je do poloviny naplněna studenou
vodou. Kádinku drží střední stojanový kroužek (tento je připevněn na kratší tyčce stojanu). Obě
trubičky se spojí hadičkou.
Pokus:
Zapálíme kahan a ohříváme obarvenou vodu v baňce na bod varu. Pozorujeme co se děje
s vodní párou. Vodní pára je vedena hadičkou přes trubičku do zkumavky. Protože tato stojí ve
studené vodě, pára se kondenzuje. Ve zkumavce se shromažďuje bezbarvá voda. Barevná látka
tedy po odpaření vody zůstala v baňce.
Závěr:
Vypařování a následná kondenzace je dělící proces pro kapaliny. Říká se mu destilace.
Poznámka:
Při tomto pokusu můžeme místo zabarvené vody použít, také vodu smíchanou se solí.
Tento pokus ukazuje na možnost získávání soli z mořské vody.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39
Powered by FlippingBook