P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 4

© 2013 Didaktik s. r. o.
2
Úvod - návody k pokusům
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti termodynamiky a je určena k žákovské
soupravě „ŽES Nauka o teple P9902-4C dodávanou naší firmou Didaktik s.r.o.
Součástky:
v pokusech je použito označení normálním písmem ve výčtu materiálu pro součástky
dodávané v soupravě. Upozorňujeme na to, že většinu pokusů lze sestavit pouze
v kombinaci se soupravou „ŽES Stativový materiál P9901-4A“.
v pokusech je použito ve výčtu materiálu odsazení o jeden řádek u materiálu, který není
součástí souprav a kde se předpokládá, že tento materiál škola vlastní. Jedná se především
o „P2110-1A Laboratorní PB kahan“ a „P2110-1C Laboratorní PB kahan – náplň“.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a
pokud je to možné, samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat
a pod Vašim vedením přinese žákům nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení
soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...39
Powered by FlippingBook