P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 6

© 2013 Didaktik s. r. o.
4
Číslo Označení
Obsah soupravy
Počet
1
P7400-4A Odměrka 100 ml
1 ks
2
P2620-3B Těleso pro vyzařování tepla
2 ks
3
P2420-1A Bimetalový pás
1 ks
4
P7090-2A Vosková tužka
1 ks
5
P7132-1A Hadice PVC (bez vyobrazení)
2 ks
6
P7400-1C Rourka Ø 8 / 200 mm
2 ks
7
P2610-2A Zahnutá jehla
1 ks
8
P2610-2B Sada spirál
1 ks
9
P7230-4H Držák pro teploměr
1 ks
10 P2600-5C Vosk
1 ks
11 P7422-2B Rourka Ø 8 / 80 mm
1 ks
12 P7250-1T Sada stativových kruhu (3 ks)
1 sada
13 P7125-1B Ochranná síťka
1 ks
14 C1010-1D Becherova kádinka 250 ml
1 ks
15 C3020-4B Erlenmayerova baňka 100 ml
1 ks
16 P2400-1A Rourka pro tepelnou roztažnost, Al
1 ks
17 P2400-1B Rourka pro tepelnou roztažnost, Fe
1 ks
18 P2400-1C Ukazatel s kolíkem
1 ks
19 P2400-1F Svorník pro tepelnou roztažnost
1 ks
20 P5310-3F Svorník pro ukazatel
1 ks
21 C1050-1C Zkumavka Ø 16 / 160 mm
2 ks
22 P7030-2A Petrolej 50 ml
1 ks
23 P7020-4A Thiosulfát sodný 200 g
1 ks
24 P7050-1A Prášková barva
1 ks
25 C7320-1D Zátka 12/18/27 mm, jeden otvor
2 ks
26 C7320-2B Zátka 17/22/25 mm, jeden otvor
1 ks
27 C7320-2C Zátka 17/22/25 mm, dva otvory
1 ks
28 P1120-3A Kvádr hliníkový
1 ks
29 P1120-3D Kvádr železný, malý
1 ks
30 P2700-3D Kalorimetr
1 ks
31 P7240-1G Stativová tyč, 50 cm
1 ks
32 P2220-1A Laboratorní teploměr -10/+110°C
2 ks
33 P2220-9A Trubicový teploměr
1 ks
34 P7906-4C Vložka
35 P7806-1G Box
1 ks
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...39
Powered by FlippingBook