P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o.
5
Doporučené příslušenství
P9901-4A ŽES Stativový materiál
K praktickému provedení pokusů je nutno kromě základních souprav ("ŽES Mechanika1",
"ŽES Dynamika", "ŽES Nauka o teple 2") zakoupit i žákovskou soupravu "ŽES Stativový materiál".
Souprava umožňuje jednoduchým způsobem sestavit různé stativy se širokou škálou upínacích
možností. Tuto soupravu doporučujeme i při sestavování pokusů z optiky.
P2110-1A Laboratorní PB kahan
Technické parametry
: (data jsou uvedena při plně otevřeném
ventilu, otevřeném regulátoru a teplotě okolí 20°C)
Laboratorní kahan s butanovou náplní P2110-1C je určen pro široké použití ve školních
laboratořích a všude tam, kde není zaveden stabilní plynový rozvod. Svou výhřevností je
postačující pro většinu pokusů na základní a střední škole.
Náplň není součástí dodávky hořáku (nutno objednat zvlášť).
Délka hoření
cca 2 hodiny / náplň
Spotřeba
110 g / h
Výhřevnost
1500 W
Teplota plamene
cca 1100°C
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...39
Powered by FlippingBook