P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 8

© 2013 Didaktik s. r. o.
6
Seznam pokusů
Model teploměru
Materiál
(T 1.1)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku stojanu
1 stojanová tyčka dlouhá 50 cm
2 držáky
1 sada stojanových kroužků (velký, malý)
1 tepelná ochranná sítka,
1 Erlenmayerova baňka na 100 ml kónická
1 gumová zátka 18/25 s 1 otvorem
1 trubička 200x8 mm z umělé hmoty
1 kontrolní křídová tužka
1 prášek červené barvy
kahan, voda, zápalky
Abychom mohli změřit teplotu nějakého tělesa nebo kapaliny, potřebujeme teploměr jako indikační
(ukazovací) přístroj. Hlavní částí teploměru je úzká skleněná trubička, která je naplněna rtutí nebo
nějakou jinou kapalinou (např. zbarveným lihem).
My si sestrojíme jednoduchý model teploměru a použijeme k tomu vodu jako indikační kapalinu.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem stojanové
kolejnice a upevní se šroubem. Na oba konce tyčky stojanu se nasadí kloboučky z umělé hmoty.
Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký kroužek se upevní pomocí držáku na
stojanovou tyčku 50 cm. Ponese tepelnou ochrannou síťku.
Erlenmayerova baňka se naplní po okraj vodou, která byla smíchána s barevným práškem. Do
gumové zátky s otvorem zasuneme trubičku z umělé hmoty. Aby se trubička dala snadněji
protáhnout gumovou zátkou, vnější stěna trubičky se trochu navlhčí. Trubička musí být ve stejné
rovině se spodní stranou zátky! Uzavřeme Erlenmayerovu baňku takto připravenou zátkou a
dbáme na to, aby v baňce už nebyl žádný vzduch. Zabarvená voda vystoupí do trubičky. Kontrolní
křídovou tužkou poznačíme stav vody v trubičce.
Pokus:
Postavíme model teploměru na tepelnou ochrannou síťku. Kolem hrdla baňky dáme kvůli
zajištění malý stojanový kroužek. Pak zasuneme kahan pod síťku s baňkou a zapálíme ho (seřídit
na malý plamen). Nějaký čas ohříváme vodu. Po 5 minutách poznačíme křídou nový stav v
trubičce. Vypneme kahan a nyní pozorujeme vodní sloupec.
Závěr:
Kapaliny se při zahřívání roztahují a při ochlazení stahují. Teplotní stav, popř. teplota může
být měřena teploměrem.
Poznámka:
Voda se v rozsahu teplot mezi 0°C a 4°C chová jinak (anomálie vody).
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...39
Powered by FlippingBook