P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 9

© 2013 Didaktik s. r. o.
7
Cejchování stupnice teploměru
Materiál
(T 1.2)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm,
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku stojanu
1 stojanová tyčka 10 cm
1 stojanová tyčka 50 cm
3 držáky,
1 kruhová spojka
1 sada stojanových kroužků (velký, střední),
1 tepelná ochranná sítka
1 kádinka 250 ml – vysoká
1 teploměr bez stupnice (z pokusu 1.1)
1 teploměr -10°C...100°C
křídová tužka, kahan, zásobník s kousky
ledu, hadřík, voda, zápalky
V tomto pokusu se chceme dozvědět, jak lze vytvořit stupnici teploměru.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem v kolejnici.
Upevní se rýhovaným šroubem. Na oba konce této tyčky se nasadí kloboučky z umělé hmoty.
Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký kroužek se připevní pomocí držáku na
stojanovou tyčku 50 cm. Ponese tepelnou ochrannou síťku.
Pokus:
1.
Zjištění bodu mrazu: Naplníme kádinku asi do poloviny kousky ledu a vodou, a postavíme na
síťku. Do kádinky se postaví teploměr bez stupňů tak, aby jeho kulička s kapalinou byla obklopena
úplně kousky ledu a vodou. Mícháme ledovou vodu a pozorujeme sloupec kapaliny v modelu
teploměru. Jakmile sloupec zůstane beze změny, poznačíme ho křídou. Teplotu vody
přezkoušíme teploměrem se stupnicí.
2.
Zjištění bodu varu: Kádinku naplníme asi do poloviny vodou a opět do ní ponoříme model
teploměru. Postavíme ji na síťku a zajistíme ji středním stojanovým kroužkem. Zapálíme kahan,
zasuneme ho pod síťku. Když voda vře a stav sloupce kapaliny modelu teploměru se už nemění,
poznačíme tužkou výšku sloupce. Uzavřeme pak kahan.
3.
Označení stupnice teploměru: Vezmeme model teploměru z kádinky, změříme vzdálenost mezi
oběma značkami. Tuto vzdálenost rozdělíme na deset stejných dílů. Bod mrazu se označí 0°C a
bod varu 100°C. Změříme tímto teploměrem teplotu v místnosti.
Závěr:
1 stupeň Celsia je setinový díl mezi bodem mrazu a bodem varu.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...39
Powered by FlippingBook