P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o.
8
Pomocí měřicího pásma nebo pravítka změříme vzdálenosti mezi body vyznačenými snímačem na metalizované
pásce. Jsou všechny vzdálenosti stejné?
Vzhledem k tornu, že se vozík pohyboval téměř rovnoměrným pohybem, jsou vzdálenosti mezi vyznačenými body
stejné. V případě, že je vzdálenost mezi vyznačenými body ke konci pásky menší, znamená to, že na konci dráhy
se pohyb vozíku zpomalil.
S vozíkem s vlastním pohonem provedeme pokus 2.
Pokus 2 :
Odstraníme stativovou tyč sloužící na naklonění dráhy a opakujeme pokus 1 s vozíkem s vlastním
pohonem. Asi v polovině dráhy změníme rychlost vozíku. Vyhodnocení pásky provedeme stejně jako v pokusu 1.
Určíme rychlost vozíku na jednom úseku, který prošel za jednu desetinu sekundy.
s
m
s
m
t
s
v
....
..........
1,0
....
..........

Poznatek :
Při rovnoměrném přímočarém pohybu jsou vzdálenosti mezi všemi vyznačenými body na pásce
stejné. Vozík se pohybuje po dráze rovnoměrným přímočarým pohybem, pokud je vykompenzován vliv tření,
které by tento pohyb zpomalovalo. V pokuse byl vliv tření kompenzován mírným nakloněním dráhy.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...49
Powered by FlippingBook