P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 12

© 2013 Didaktik s. r. o.
10
Průměrná a okamžitá rychlost
Materiál (M 5.3) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 snímač časového průběhu
1 měřicí pásmo
1 kotouč metalizovaného papíru
1 nůžky
2 spojovací vodiče
1 běžec stativový s otvorem
1 zdroj střídavého el. napětí 12V
samolepky
Řekneme-li : ‘Vozík se pohybuje rychlostí 100 kmih“, pohybuje se v následující hodině skutečně rychlostí 100
km/h? Nemyslí se tím okamžitá rychlost ?
Řekneme-li : “Na 100 km jsme potřebovali 1 hodinu“, nemyslíme tím, že stálá rychlost byla 100 km/h. Průměrná
rychlost byla 100 km/h.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. 100 cm dlouhou dráhu získáme spojením 2 drah 50 cm pomocí
spojky. Dráhu postavíme na stůl a na ni vozík s 3 závažími. Jeden konec dráhy zvýšíme pomocí 6 cm stativové
tyče (asi o 3 cm). Na tuto zvýšenou část nasadíme snímač časového průběhu, na druhý konec upevníme běžec,
který by měl zabránit případnému pádu vozíku na konci dráhy. 1 m dlouhý metalizovaný pásek papíru ohneme asi
10 cm Od konce a tímto ohnutým koncem jej provlečeme přes snímač časového průběhu a samolepkou
upevníme k vozíku. Druhý konec upevníme ke snímači časového průběhu pomocí krokosvorky. Snímač připojíme
ke zdroji střídavého napětí 12 V. Přepínač musí být ve střední poloze (vypnutý). Vozík přitáhneme pomocí pásky
až ke snímači časového průběhu.
Pokus :
Vozík zachytíme na vrcholu dráhy rukou. Přepínač snímače časového průběhu nastavíme na 100 ms. Po
uvolnění se vozík pohybuje rychle po nakloněné dráze, na konci dráhy je zastavený běžcem. Když je vozík na
konci dráhy, vypneme snímač časového průběhu (přepínač přepneme do středu). Potom vytáhneme pásku se
záznamem.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...49
Powered by FlippingBook