P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
Rovnoměrně zrychlený pohyb
Materiál (M 5.4) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 vozík
3 závaží50 g
1 snímač časového průběhu
1 měřicí pásmo
1 kotouč metalizovaného papíru
1 nůžky
1 běžec stativový s otvorem
2 spojovací vodiče
1 objímka válcová
1 stativová tyč 10 cm
1 zdroj střídavého el. napětí 12V
samolepky
Chceme znázornit a vypočítat zrychlení vozíku na nakloněné rovině a zákonitosti rovnoměrně zrychleného
pohybu.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. 100 cm dlouhou dráhu získáme spojením dvou 50 cm dlouhých
drah pomocí spojky. Dráhu postavíme na stůl a na ni vozík se 3 závažími. Hmotnost vozíku je potom 200 g.
Stativovou tyč 10 cm zasuneme do válcové objímky. Jeden konec dráhy zvýšíme pomocí 10 cm stativové tyče
(asi o 6 cm). Na tuto zvýšenou část nasadíme snímač časového průběhu. 1 m dlouhý metalizovaný pásek papíru
ohneme asi 10 cm od konce a tímto ohnutým koncem jej provlečeme přes snímač časového průběhu a
samolepkou upevníme k vozíku. Druhý konec upevníme ke snímači časového průběhu pomocí krokosvorky.
Snímač připojíme ke zdroji střídavého napětí 12 V. Přepínač musí být ve střední poloze (vypnutý). Vozík
přitáhneme pomocí pásky až ke snímači časového průběhu. Hned za vozík nasadíme běžec, který jej zachycuje.
Ten po uvolnění vozíku umístíme na konec dráhy, čímž zamezíme vyjetí vozíku z dráhy.
Pokus 1 :
Běžec před vozíkem přesuneme na konec dráhy, vozík ale zachytíme rukou na místě. Přepínač
snímače časového průběhu nastavíme na 100 ms. Vozík uvolníme. Vozík se bude pohybovat zrychleně po
nakloněné dráze. Na konci dráhy je zachycen běžcem. Vypneme časoměrné zařízení (přepínač ve střední
poloze) a vyjmeme pásek.
Změříme a zapíšeme do tabulky vzdálenosti mezi značkami na pásce. Vzdálenosti mezi značkami odpovídají
drahám, Jež prošel vozík za jednu desetinu sekundy. Rovnoměrně se zvětšují.
Přírůstek za 1/10 s ………….. mm = ……………… m
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...49
Powered by FlippingBook