P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
Volný pád
Materiál (M 5.5) :
1 dráha 50 cm
1 držák závaží
1 měřicí pásmo
1 snímač časového průběhu
1 kotouč metalizovaného papíru
1 nůžky
1 stolová svorka
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého eI. napětí 12V
samolepky
Volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb. Chceme změřit zrychlení volného pádu.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Snímač časového průběhu nasadíme na jeden konec dráhy. Asi
1 metr dlouhý metalizovaný pásek zahneme 10 cm od okraje a tímto přehybem jej provlečeme přes snímač
časového průběhu; druhý konec upevníme do krokosvorky snímače, který připojíme na zdroj střídavého el. napětí
12 V. Snímač časového průběhu musí být vypnutý (přepínač ve střední poloze). Přes snímač provlečený ohnutý
konec papíru v ohybu zkrátíme a na zkrácený konec pásku připevníme pomocí samolepky držák závaží. Pásek
držíme rukou napnutý. Držák závaží je zavěšený nad okrajem stolu tak, aby při pokusu, resp. jeho spuštění mohl
volně padat dolů.
Pokus :
Spínač nastavíme na 10 ms a ihned uvolníme pásek. Závaží padá směrem k podlaze a pásek přechází
časoměrným zařízením. Po dopadu závaží vypneme snímač časového průběhu (přepínač ve střední poloze) a
pásek vytáhneme ze snímače.
Když odečítáme značky na pásce od začátku, zjistíme, že bylo zaznamenáno třicet intervalů, takže můžeme
změřit tři úseky dráhy v trvání desetiny sekundy (10 setin sekundy).
Tři úseky dráhy mají :
s
1
= …… mm
s
2
= …… mm
s
3
= …… mm
O kolik se zvětšily úseky dráhy za desetinu sekundy?
s
2
- s
1
= …… mm = …… m
s
3
– s
2
= …… mm = …… m
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...49
Powered by FlippingBook