P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
Úseky dráhy musí být udány v metrech !
Pro zrychlení volného pádu platí :
 
2
.
t
s
t
s
t
t
v
g

Přírůstky úseků dráhy musí být tedy děleny 0,01 (0,1
2
) nebo násobeny 100.
Zrychlení volného pádu
g
je …………
2
s
m
Poznatek :
Zrychlení volného pádu můžeme vypočítat pomocí údajů zaznamenaných snímačem časového
průběhu.
Tabulková hodnota zrychlení volného pádu je : g = 9,81
2
s
m
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...49
Powered by FlippingBook