P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
Základní rovnice dynamiky a “Newtonovy“ zákony
Materiál (M 5.6) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 stativová tyč 6 cm
1 vozík
3 závaží 10g
3 závaží 50g
1 držák závaží
1 kladka se závěsem
1 snímač časového průběhu
1 měřicí pásmo
1 kotouč metalizovaného papíru
1 nůžky
1 běžec stativový s otvorem
provázek
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého el napětí 12V
samolepky
1 krokosvorka
Prověřujeme závislost zrychlení na působící síle a hmotnosti pohybujícího se tělesa. Chceme, mimo jiné, poznat
rovnice dynamiky a “Newtonovy zákony.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Dráhu 100 cm dlouhou, složenou ze 2 drah (2 x 50 cm) pomocí
spojky, postavíme na stůl a položíme na ni vozík se třemi závažími. Hmotnost vozíku se závažími je 200 g. Jeden
konec dráhy zvýšíme pomocí stativové tyče 6 cm asi o 1,5 cm. Úkolem tohoto zvýšení je vykompenzovat vliv
tření. Na zvýšený konec dráhy nasadíme snímač časového průběhu. Kladku se závěsem upevníme pomocí
šroubu do koncového otvoru dráhy tak, aby přesahovala hranu stolu.
Asi 1 m dlouhý proužek metalizovaného papíru ohneme 10 cm od konce. Tímto založeným koncem jej
provlečeme přes snímač časového průběhu a pomocí samolepky připevníme k vozíku. Druhý konec pásky
připevníme pomocí krokosvorky ke snímači. Snímač časového průběhu je vypnutý (přepínač ve střední poloze).
Pomocí pásky vytáhneme vozík až ke snímači. Pokud je naklonění dráhy správné, neměl by se vozík pohybovat
směrem dolů. Jestliže vozík lehce postrčíme, musí se pohybovat po dráze konstantní rychlostí. Jestliže vozík
zpomaluje, musíme upravit naklonění dráhy.
Těsně před vozík položíme běžec, který zadržuje vozík. Na asi 1,5 m dlouhý provázek připevníme háček.
Provázek připevníme k vozíku a taháme jej přes kladku se závěsem a na háček zavěsíme držák závaží, který má
hmotnost 10 g. Působící síla je 0,1 N.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...49
Powered by FlippingBook