P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
Poznatky z 1. a 2. pokusu použijeme k následující úvaze :
0,2 N síla
0,2 kg hmotnost
……………………… m/s
2
1 N síla
0,2 kg hmotnost
……………………… m/s
2
1 N síla
1 kg hmotnost
……………………… m/s
2
Poznatek :
1. Zrychlení je přímo úměrné síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa, na něž tato síla působí.
2. Jeden Newton je síla, která udělí tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m/s
2
. (F = m . a)
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...49
Powered by FlippingBook