P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o.
19
Srážky těles - hybnost
Materiál (M 5.7) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
2 vozíky
2 nárazníky
4 závaží 50 g
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a
ukazatel
Newtonova mechanika objasňuje dynamiku pružných nárazů. Nejjednodušší postupy vyzkoušíme
Příprava :
Sestavu provedeme podle obrázku. Dráhu 100 cm dlouhou vytvoříme spojením 2 drah (2 X 50 cm)
pomocí spojky. Jeden z vozíků vybavíme nárazníkem a nasadíme na konec dráhy. Na oba konce dráhy dáme
běžce, takže vozík je na koncích dráhy jištěný. Běžec vytváří pevnou stěnu, do níž vozík narazí.
Pokus 1 :
Vozík položíme na jeden z konců dráhy směrem k běžci a uvedeme jej do pohybu. Vozík narazí do
běžce. Rychlost vozíku před a po nárazu můžeme porovnat odhadem. Bude mít pružné těleso po odrazu od stěny
stejnou rychlost opačného směru?
Pokus 2 :
Dva vozíky vybavené nárazníky rozjedeme proti sobě tak, aby se srazily v polovině dráhy. Rychlost
vozíků by měla být stejně velká (ale opačná). V ideálním případě by se měly rychlosti mezi vozíky vyměnit.
Pokus 3 :
Vozíky vybavíme jedním nárazníkem a závažím. Jeden vozík umístíme doprostřed dráhy. Druhý vozík
necháme jet proti tomuto vozíku. Rychlost před a po nárazu porovnáme odhadem. Naražený vozík by se měl v
ideálním případě zastavit, druhý vozík by měl mít jeho rychlost.
Pokus 4 :
Jeden vozík zatížíme závažím, druhý bude prázdný. Vozík s menší hmotností (vozík bez závaží)
ponecháme v klidu, vozík s větší hmotností do něho narazí. Co se stane po náraze? V ideálním případě by měl
být vozík bez závaží odsunut těžším vozíkem. Pohybující se vozík s větší hmotností nárazem uvede vozík s
menší hmotností do pohybu.
Pokus 5 :
Nyní necháme vozík s větší hmotností v klidu. Vozík s menší hmotností do něho narazí a po odrazu se
pohybuje menší rychlostí opačného směru, zatímco vozík s větší hmotností je nárazem posunut kousek dopředu.
Poznatek :
Součin hmotnosti a rychlosti tělesa se nazývá hybnost. V každém případě je však celková hybnost
před nárazem shodná s hybností po nárazu (hybnost jednoho vozíku + hybnost druhého vozíku = celková
hybnost soustavy).
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...49
Powered by FlippingBook