P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o.
20
Dynamické určení hmotnosti
Materiál (M 5.8) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 pružina pro zkušební vozík
4 závaží 50 g
2 vozíky
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a
ukazatel
1 nůžky
provázek
zápalky
Jestliže jsou dvě tělesa v klidu a působením síly - odrazem jsou uvedena do pohybu, podle zákona zachování
hybnosti víme, že velikost rychlostí bude v opačném poměru než jsou hmotnosti těles. Takto je možno dynamicky
určit hmotnost tělesa.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Dráhu 100 cm dlouhou vytvoříme spojením 2 drah (2 x 50 cm)
pomocí spojky. Pro všechna měření máme připravenou smyčku, jež má při roztažení délku 25 - 30 mm. Touto
smyčkou stáhneme oba konce pružiny. Vozíky přiblížíme k sobě tak blízko, aby pružina (stažená smyčkou) držela
výstupky mezi oběma vozíky. Oba vozíky jsou uprostřed dráhy.
Pokus :
Pomocí zápalky přepálíme smyčku, čímž dojde k vystřelení vozíků. Rychlost určíme jako poměr drah
ujetých za shodné časové intervaly. Na základě zákona zachování hybnosti můžeme určovat poměr rychlostí
obou vozíků.
Zadáme pozici vnějších konců obou vozíků (startovní pozice) a na konec předpokládané dráhy dáme běžce
(konečná pozice). Oba vozíky musí narazit na běžce současně. Postupně přidáváme na vozíky závaží a
jednotlivé hodnoty hmotností zapisujeme do tabulky. Postupně provádíme pokusy :
Hmotnost
Poměr hmotnosti
Start.pozice
Konečná pozice
Poměr
vlevo vpravo
vlevo vpravo
vlevo vpravo
drah
100 g 100 g
25
52
10
67
200 g 100 g
15
42
0
72
150 g 100 g
20
47
10
62
150 g 50 g
20
47
10
77
200 g 50 g
20
47
10
87
Poznatek :
Při vzájemném působení dvou těles můžeme určit z poměru rychlostí těles po vzájemném silovém
působení a hmotnosti jednoho tělesa hmotnost druhého tělesa.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...49
Powered by FlippingBook