P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
Potenciální a kinetická energie
Materiál (M 5.9) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 stativová tyč 6 cm
1 vozík
1 závaží 10 g
3 závaží 50 g
1 držák závaží
1 kladka se závěsem
1 snímač časového průběhu
1 měřicí pásmo
1 metalizovaný proužek papíru
nůžky
provázek
2 spojovací vodiče
1 běžec stativový s otvorem
1 zdroj střídavého napětí 12 V
samolepky
1 krokosvorka
Vyzkoušíme přeměnu potenciální energie v kinetickou.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Dráhu 100 cm dlouhou, složenou ze 2 drah (2 x 50 cm) pomocí
spojky, postavíme na stůl a položíme na ni vozík se třemi závažími. Hmotnost vozíku se závažími je 200 g. Konec
dráhy zvýšíme pomocí stativové tyče 6 cm asi o 1,5 cm. Úkolem tohoto zvýšení je vykompenzovat vliv tření. Na
zvýšený konec dráhy nasadíme snímač časového průběhu. Kladku se závěsem upevníme pomocí šroubu do
otvoru druhého konce dráhy tak, aby přesahovala hranu stolu.
Asi 1 m dlouhý proužek metalizovaného papíru ohneme 10 cm od konce. Tímto založeným koncem jej
provlečeme přes snímač časového průběhu a pomocí samolepky připevníme k vozíku. Druhý konec pásky
připevníme pomocí krokosvorky ke snímači, který připojíme ke zdroji střídavého napětí 12 V. Pomocí pásky
vytáhneme vozík až ke snímači. Pokud je naklonění dráhy správné, neměl by se vozík pohybovat směrem dolů.
Jestliže vozík lehce postrčíme, musí se pohybovat po dráze konstantní rychlostí. Jestliže vozík zpomaluje,
musíme upravit naklonění dráhy.
Těsně před vozík nasadíme běžec, který zadržuje vozík. Na asi 1,5 m dlouhý provázek připevníme smyčku.
Provázek připevníme k vozíku a vedeme jej přes kladku se závěsem a na háček zavěsíme držák závaží, který má
hmotnost 10 g. Položíme na něj 10 g závaží, takže působící síla je 0,2 N. Zátěž by se měla pohybovat 40 cm nad
úrovní podlahy. Odpovídající polohu dosáhneme jen posunutím vozíku. Potom znovu upevníme vozík pomocí
běžce.
Pokus :
Po prověření, že vzdálenost závaží od země je přesně 40 cm, přidržíme vozík a běžec posuneme na
konec dráhy. Zapneme přepínač snímače na 100 ms a uvolníme vozík. Na konci dráhy je vozík zachycen
běžcem. Snímač časového průběhu vypneme (přepínač ve střední poloze) a vyjmeme metalizovaný pásek.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...49
Powered by FlippingBook