P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
Doba kmitu matematického kyvadla
Materiál (SW 1.1.1) :
1 držák závaží
4 závaží 50 g
1 měřicí pásmo
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
1 stolová svorka
2 univerzální objímky
1 objímka válcová
1 kolík
1 nůžky
provázek
1 stativová tyč 50 cm
stopky
Chceme zjistit, na čem závisí délka kmitu matematického kyvadla.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Stativ upevníme na okraj stolu pomocí stolové svorky. K ní
kolmo upevníme stativovou tyč 50 cm dlouhou. Ke spodní části této tyče, blíže k desce stolu, upevníme první
objímku. Stojan prodloužíme pomocí válcové objímky o další stativovou tyč 25 cm dlouhou. Nahoru upevníme
druhou univerzální objímku tak, aby byla z vnější strany stolu. Do ní upevníme kolík. Asi na 1 m dlouhý provázek
upevníme držák závaží. Druhý konec provázku vedeme otvorem ložiska a zachytíme jej o šroub spodní
univerzální objímky. Posunutím této objímky můžeme upravovat délku kyvadla. Délka kyvadla představuje
vzdálenost od kolíku k těžišti zavěšeného závaží.
Pokus 1 :
Na držák položíme 2 závaží 50 g. Délku kyvadla upravíme na 40 cm. Kyvadlo odkloníme asi 5 cm z
rovnovážné polohy a necháme kmitat. Měříme dobu 10 kmitů (1 kmit se skládá ze dvou půlkmitů - tam a sem) a
vypočítáme dobu T 1 kmitu.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...49
Powered by FlippingBook