P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 26

© 2013 Didaktik s. r. o.
24
Doba 10 kmitů :
……………… s
Doba 1 kmitu T :
……………… s
Pokus 2 :
Kyvadlo odkloníme asi 10 cm z rovnovážné polohy. Znova měříme čas 10 kmitů a vypočítáme dobu T
pro jeden kmit.
Doba 10 kmitů :
……………… s
Doba 1 kmitu T :
……………… s
Pokus 3 :
Na držák položíme celkem 4 závaží 50 g, délka kyvadla zůstává 40 cm. Délka vlákna musí být však,
vzhledem k větší zátěži a tím k posunutí těžiště, upravená. Těžiště kyvadlové zátěže je asi mezi 2. a 3. závažím.
Znova měříme dobu 10 kmitů a z nich vypočítáme dobu 1 kmitu.
Pokus 4 :
Délku kyvadla zkrátíme na 0,25 m, tedy asi na polovinu. Na držák položíme 1 závaží 50 g.
Doba 10 kmitů :
……………… s
Doba 1 kmitu T :
……………… s
Pokus 5 :
Délku kyvadla prodloužíme na 80 cm.
Doba 10 kmitů :
……………… s
Doba 1 kmitu T :
……………… s
Při čtyřnásobném prodloužení délky kyvadla je doba kmitu dvakrát tak velká.
Poznatek :
Doba kmitu matematického kyvadla není závislá na amplitudě (do maximálního vychýlení 8°) a na
hmotnosti kyvadla.
Výsledky pokusu porovnáme s rovnicí :
g
T
1
2
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...49
Powered by FlippingBook