P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
Doba kmitu ploché pružiny
Materiál (SW 1.1.3) :
1 závitová tyč s křídlovými maticemi
4 závaží 50 g
1 měřící pásmo
1 plochá pružina
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 běžec pro stupnici, matnici a
ukazatel
stopky
Chceme zjistit, na čem závisí doba kmitu ploché pružiny.
Příprava :
Sestavu provedeme podle obrázku. K desce stolu připevníme pomocí svorky stativ. Na stativ
upevníme běžec pro stupnici, matnici a ukazatel, do něhož upevníme plochou pružinu. Otvorem ploché pružiny
prostrčíme závitovou tyč a z obou stran ji upevníme maticemi. Ještě předtím však nasuneme z obou stran této
tyče po jednom závaží 50 g.
Pokus 1 :
Měříme dobu kmitu ploché pružiny, nejprve 10 kmitů, ze kterých určíme dobu 1 kmitu.
Délka pružiny (až k těžišti závaží)
: 24 cm
Hmotnost (2 závaží po 50 g)
: 0,1 kg
Amplituda kmitů
: 4 cm
Čas 10 kmitů
: …………….. s
Čas 1 kmitu T
: …………….. s
Pokus 2 :
Na rozdíl od prvního pokusu změníme velikost amplitudy.
Délka pružiny (až k těžišti závaží)
: 24 cm
Hmotnost (2 závaží po 50 g)
: 0,1 kg
Amplituda kmitů
: 8 cm
Čas 10 kmitů
: …………….. s
Čas 1 kmitu T
: …………….. s
Výsledek tohoto pokusu srovnáme s výsledkem 1. pokusu.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...49
Powered by FlippingBook