P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 30

© 2013 Didaktik s. r. o.
28
Pokus 3 :
Z levé i z pravé strany tyče se závitem přidáme ještě po jednom závaží. Nyní je hmotnost dvakrát větší
než v předcházejících pokusech.
Délka pružiny (až k těžišti závaží)
: 24 cm
Hmotnost (2 závaží po 50 g)
: 0,2 kg
Amplituda kmitů
: 4 cm
Čas 10 kmitů
: …………….. s
Čas 1 kmitu T
: …………….. s
Výsledek porovnáme s výsledkem 1. pokusu.
Pokus 4 :
Pružinu upevníme tak, aby její délka byla 12 cm.
Délka pružiny (až k těžišti závaží)
: 12 cm
Hmotnost (2 závaží po 50 g)
: 0,1 kg
Amplituda kmitů
: 4 cm
Čas 10 kmitů
: …………….. s
Čas 1 kmitu T
: …………….. s
Výsledek měření porovnáme s výsledkem měření 3. pokusu.
Poznatek :
Doba kmitu není závislá na amplitudě kmitů. Při větší hmotnosti je doba kmitu větší. Kratší pružina má
kratší dobu kmitu.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...49
Powered by FlippingBook