P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
Měření gravitačního zrychlení
Materiál (SW 1.3) :
1 držák závaží
1 měřicí pásmo
2 závaží 50 g
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
1 stolová svorka
1 objímka válcová
2 univerzální objímky
1 kolík
1 nůžky
provázek
1 stativová tyč 50 cm
stopky
Jednoduché a přesné měření gravitačního zrychlení umožňuje rovnice pro dobu kmitu matematického kyvadla.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Pomocí stolové svorky připevníme k okraji stolu stativ, na který
kolmo upevníme 50 cm stativovou tyč. K její spodní části, u stativu, připevníme univerzální objímku. Stativovou
tyč prodloužíme pomocí válcové objímky o 25 cm stativovou tyč. Na horní část takto upraveného Stojanu
připevníme druhou univerzální objímku a to tak, aby přesahovala přes okraj stolu. Do otvoru horní univerzální
objímky upevníme kolík. Na provázek dlouhý 1,7 m zavěsíme držák závaží, druhý konec provázku provlečeme
přes kolík v univerzální objímce. Posunutím této objímky můžeme přizpůsobit délku kyvadla, která představuje
vzdálenost od kolíku až k těžišti zavěšeného tělesa.
Na držák položíme 2 závaží 50 g, těžiště je přibližně ve středu mezi oběma závažími. Délka kyvadla je asi 70 - 90
cm. Délku kyvadla měříme přesně na milimetry.
Pokus :
Měříme časový úsek 10 kmitů a vypočítáme z něj dobu T pro jeden kmit :
Čas 10 kmitů : …………….. s
Čas kmitu T : …………….. s
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...49
Powered by FlippingBook