P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
Rezonance matematického kyvadla
Materiál (SW 1.4.1) :
1 držák závaží
1 závaží 10 g
1 měřicí pásmo
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 univerzální objímka
1 kolík
1 nůžky
provázek
1 stativová tyč 50 cm
stopky
K rezonanci dochází tehdy, když frekvence vynucených kmitů je shodná s frekvencí vlastních kmitů.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. K desce stolu připevníme pomocí stolové svorky stativ, k němuž
připojíme kolmo 50 cm stativovou tyč. N ni připojíme v horní části univerzální objímku, která směřuje přes okraj
stolu. Do jejího otvoru umístíme kolík.
Asi na 0,5 m dlouhý provázek zavěsíme držák závaží. Na druhý konec zavěsíme háček, který zavěsíme na kolík v
objímce. Délka kyvadla je vzdálenost od kolíku až k těžišti závaží. Délka kyvadla je asi 25 - 30 cm. Na misku
položíme závaží 10 g.
Pokus 1 :
Zjistíme a zaznamenáme čas kmitu T
0
kyvadla :
Čas 10 kmitů : …………….. s
Čas 1 kmitu T
0
: …………….. s
Vypočítáme vlastní frekvenci F
0
kyvadla.
Hz
T
......
..........
1
f
0
0
 
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...49
Powered by FlippingBook