P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
Pokus 2 :
Kyvadlo sundáme z kolíku, bez toho, že bychom změnili jeho délku. Konec kyvadla držíme palcem a
ukazovákem tak, aby se mohlo kyvadlo pohybovat. Kyvadlem pohybujeme poměrně pomalu v rozmezí 2 - 3 cm
sem a tam (několik sekund). Postupně zvyšujeme frekvenci pohybu ruky a pozorujeme amplitudu kmitů kyvadla.
Zjistíme čas
T
1
pro pohyb ruky sem a tam při maximální amplitudě kmitů kyvadla a pokusíme se odhadnout
vyvolanou frekvenci
f
1
.
T
1
= ……………. s
Hz
T
......
..........
1
f
1
1
 
Pokus opakujeme, přičemž začínáme zrychleným pohybem.
Poznámka :
V případě rezonance se rovná vyvolaná frekvence kyvadla jeho vlastní frekvenci.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...49
Powered by FlippingBook