P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 36

© 2013 Didaktik s. r. o.
34
Rezonance pružinového oscilátoru
Materiál (SW 1.4.2) :
1 pružina 3 N
1 držák závaží
1 závaží 10 g
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 kolík
1 univerzální objímka
1 nůžky
provázek
1 stativová tyč 50 cm
stopky
Chceme určit vlastní frekvenci spirálové pružiny.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Pomocí stolové svorky upevníme k hraně stolu stativ, do něhož
upevníme kolmo 50 cm stativovou tyč. Na její horní část upevníme univerzální objímku tak, aby přesahovala přes
okraj stolu. Do jejího otvoru upevníme kolík, na nějž zavěsíme pružinu. Na druhý konec pružiny zavěsíme držák s
10 g závažím.
Pokus 1 :
Změříme a zapíšeme čas kmitu T
0
pružinového oscilátoru.
Čas 10 kmitů : ………………. S
Čas 1 kmitu T
0
: ………………. S
Vypočítáme vlastní frekvence f
0
oscilátoru :
Hz
T
......
..........
1
f
0
0
 
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...49
Powered by FlippingBook