P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 37

© 2013 Didaktik s. r. o.
35
Pokus 2 :
Nyní sundáme pružinu se závažím z kolíku a držíme v ruce tak, aby se mohla pohybovat směrem
vzhůru i dolů. Pohybujeme pružinou nahoru a dolů v rozmezí asi 2 - 3 cm. Frekvenci pohybu postupně zvyšujeme
a pozorujeme amplitudu kmitů. Amplituda ruky musí být stále 2 - 3 cm. Zjistíme čas T
1
pohybu vzhůru a dolů pro
maximální amplitudu kmitů kyvadla a pokusíme se odhadnout vyvolanou frekvenci f
1
.
T
1
= ……………… s
Hz
T
......
..........
1
f
1
1
 
Pokus opakujeme tak, že začínáme s vyšší frekvencí pohybů.
Poznatek :
Rezonanční frekvence kyvadla je shodná s vlastní frekvencí kyvadla.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...49
Powered by FlippingBook