P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 39

© 2013 Didaktik s. r. o.
37
Princip rezonančního „jazýčkového“ měření frekvence
Materiál (SW 1.5) :
1 plochá pružina
1 spojovací deska
2 moduly přímé vedení
2 moduly připojení
2 moduly vedení L
2 moduly se svorkou
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 modul pro cívku 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 U a I jádro
2 držáky se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí 12 V
generátor funkcí
Jazýčkový měřič frekvence má více plochých pružin s odstupňovanými (známými) frekvencemi. Pokus ukazuje
sestavený model jazýčkového měřiče frekvence.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Do modulu se svorkou zasuneme držáky s otvorem. Do obou
držáků upevníme ploché pružiny tak, aby jejich délka byla 15 cm. Cívky nasadíme tak, aby byly co nejvíce
vzdálené od modulu se svorkovou zástrčkou. I - jádro zasuneme do cívky s 800 závity, U - jádro do cívky s 2x800
závity. Obě jádra by měla být vysunuta asi 1 cm směrem ke straně s plochými pružinami. Ploché pružiny
natočíme pomocí držáku tak, aby vzdálenost od kovových jader byla asi 5 mm.
Jako zdroj napětí používáme generátor funkcí, který připojíme ke zdroji střídavého el. napětí 12 V. V nastaveném
frekvenčním rozsahu 1 Hz by měl být generátor přepnutý na sinusový průběh napětí. Amplitudu nastavíme na
maximální napětí 4 V.
Pokus 1 :
Zapneme generátor funkcí a pomalu zvyšujeme frekvenci od 1 Hz. Takto zjistíme rezonanční frekvenci
plochých pružin. Jestliže jsou ploché pružiny stejně uchycené, musí být rezonanční frekvence obou plochých
pružin stejná.
Pokus 2 :
Délku jedné ploché pružiny zkrátíme o 3 cm a přepneme rozsah z 1 Hz na 10 Hz. Kratší plochá pružina
má vlastní frekvenci vyšší než delší plochá pružina.
Poznatek :
Pokud působí střídavé magnetické pole na více plochých pružin různé délky, rezonančně se
rozkmitají při různých frekvencích (vlastních frekvencích).
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,...49
Powered by FlippingBook