P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 4

© 2013 Didaktik s. r. o.
2
Úvod - návody k pokusům
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti klasické mechaniky. Je určena především k žákovské
soupravě „ŽES Dynamika“ dodávanou naší firmou Didaktik s.r.o.
v pokusech jsou uvedeny ve výčtu materiálu součástky dodávané v soupravě „ŽES Dynamika“ jako první.
Upozorňujeme na to, že ideální je zakoupit k soupravě „ŽES Dynamika“ i soupravy „P9901-4B ŽES
Mechanika 1“ a „P9901-4A ŽES Stativový materiál“, neboť některé pokusy nelze jinak sestavit. Nutným
příslušenstvím pro pokusy z vlnění je souprava „P9901-4S Kmity a vlnění“.
materiál, který není součástí soupravy, je oddělen prázdným řádkem. Předpokládá se, že tento materiál
škola buď vlastní (ze soupravy „ŽES Mechanika 1“, nebo „ŽES Stativový materiál“), popř. se jedná o
materiál volně dostupný.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat a pod Vašim vedením přinese
žákům nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
¨
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...49
Powered by FlippingBook