P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 40

© 2013 Didaktik s. r. o.
38
Dynamické měření tuhosti pružiny
Materiál (SW 1.6) :
1 pružina 3 N
1 pružina 10 N
1 držák závaží
3 závaží50 g
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 univerzální objímka
1 kolík
1 stativová tyč 50 cm
stopky
Tuhost pružiny (konstantní úměrnosti pružiny) je veličina, která udává, jaká síla je potřebná k natažení pružiny o 1
m. Tuhost pružiny můžeme určit pomocí měření působící síly a prodloužení pružiny. Chceme poznat i jinou
možnost určení tuhosti pružiny.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. K desce stolu upevníme pomocí svorky stativ, k němuž kolmo
upevníme stativovou tyč. Na jejím horním konci připevníme univerzální objímku tak, aby přesahovala přes okraj
stolu. Do jejího otvoru zasuneme kolík, na nějž pověsíme nejprve tužší pružinu. Na spodní část pružiny zavěsíme
držák se 3 závažími 50 g. Celková hmotnost představuje 160 g = 0,16 kg.
Pokus 1 :
Měříme čas 10 kmitů a vypočítáme dobu 1 kmitu T pružinového oscilátoru :
Čas 10 kmitů : …………….. s
Čas 1 kmitu T : …………….. s
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49
Powered by FlippingBook