P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 41

© 2013 Didaktik s. r. o.
39
Pomocí rovnice :
k
m
T
2
m = ………………. hmotnost
k = ………………. tuhost pružiny
Tuhost pružiny
k
vypočítáme :
2
2
. .4
T
m
k
k= ……………… N/m
Pokus 2 :
Pokus opakujeme se slabší pružinou. Na misku položíme 1 závaží 50 g.
Čas 10 kmitů : …………….. s
Čas 1 kmitu T : …………….. s
k= ……………… N/m
Poznatek :
Tuhost pružiny můžeme určit z doby kmitu pružinového oscilátoru.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49
Powered by FlippingBook