P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 42

© 2013 Didaktik s. r. o.
40
Příčné stojaté vlnění
Materiál (SW 2.1) :
1 experimentální motor
1 gumové vlákno 3 m
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
2 univerzální objímky
1 objímka válcová
1 kolík
4 spojovací vodiče
zdroj střídavého napětí 12 V
1 generátor funkcí 12 V (FG)
2 stativové tyče 50 cm
Při odrazu příčného vlnění může docházet ke vzniku stojatého příčného vlnění s kmity a uzly. V pokusu budeme
měnit frekvenci a zjišťovat při jakých frekvencích vzniká stojaté vlnění.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Pomocí stolové svorky upevníme stativ k okraji stolu. Do stativu
upevníme kolmo 50 cm stativovou tyč. Na dolní část tyče připevníme univerzální objímku. Druhou 50 cm tyč
připevníme k první pomocí válcové objímky a nasadíme na ni univerzální objímku. Do spodní objímky upevníme
experimentální motor. Asi 80 cm dlouhé gumové vlákno připojíme jedním koncem ke kolíku a druhým koncem k
páce na hřídeli elektromotoru. Gumové vlákno napneme zkrácením asi o 5 cm z volné délky. Elektromotor
připojíme ke generátoru funkcí, který připojíme ke střídavému napětí 12 V. Generátor nastavíme na sinusový
signál v rozsahu 10 Hz. Výstupní napětí nastavíme asi na polovinu maximálního výstupního napětí generátoru.
Pokus :
Zapneme generátor funkcí a frekvenci nastavíme tak, aby na vlákně vznikla stojatá vlna. Zaznamenáme
frekvenci f
0
.
f
0
= ……………… Hz
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49
Powered by FlippingBook